Podział funkcji w nowym zarządzie Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie

Marcin Sągol

Uprzejmie informuję, że na ostatnim zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie członkowie klubu obdarzyli mnie funkcją Prezesa. Jednocześnie ukonstytuował się nowy zarząd.

W skład nowego zarządu weszli:

Grzegorz Gardziński - skarbnik, v-ce prezes d/s finansowych
Robert Barański - v-ce prezes d/s wyszkolenia
Tomasz Gugała - sekretarz
Grzegorz Pożarowczyk - członek
Adam Sztelmach - członek

Skład komisji rewizyjnej przedstawia  się następująco:

Cezary Kuc - przewodniczący
Andrzej Wojtasik - sekretarz
Jan Barański - członek

W imieniu całego zespołu serdecznie dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem. Jednocześnie liczymy na co najmniej dobrą współpracę z Panem Burmistrzem, władzami miasta, dyrektorami i nauczycielami żelechowskich szkół, młodzieżą i rodzicami. Zapraszam do współpracy wszystkich którym na sercu leży dobro naszego KS "Sęp". Wszak będzie to nasze wspólne dzieło (mam nadzieje, że udane).

Z poważaniem Grzegorz Kapczyński