Rozpoczęcie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2019/20 zawieszone do 26 kwietnia

Marcin Sągol

W związku z sytuacją w kraju i stanem epidemii rozgrywki piłkarskie na wszystkich szczeblach zostały zawieszone. Pierwotne zawieszenie rozgrywek, które miało potrwać do 30 marca, zostało przedłużone do 26 kwietnia.

W oficjalnym komunikacie czytamy:

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna I ligi i II ligi oraz 3. ligi i pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i Futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie.

O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.