Otwarcie boiska i co dalej ...

Marcin Sągol

Pierwszego maja w Żelechowie odbywały się uroczystości związane z otwarciem nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Tygodnik Twój Głos opublikował krótką relację z tego wydarzenia, w której możemy znaleźć kilka ciekawych informacji związanych z tym jak przebiegały prace przy modernizacji obiektu, czy też jakie są plany na najbliższą przyszłość związane z pobliskimi terenami.

"- W związku z niezrealizowaniem prac w terminie na wykonawcę zadania nałożone zostały kary umowne. Wykonanie zamówienia w obydwu zakresach zostało zakończone dopiero 10 listopada 2014 roku - mówi Mirosława Miszkurka, burmistrz Żelechowa."

"Firma, za przekroczenie terminu realizacji zadania, zapłaciła gminie prawie 93 tysiące złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ponad 258 tysięcy złotych. Jesienią tego samego roku ogłoszono przetarg na wykonanie nawodnienia boiska. To wyniosło kolejnych 60 tysięcy złotych."

"... utworzony został ogród dydaktyczny, zakupione zostały ławki, kosze na śmieci, wiata edukacyjna wraz z wyposażeniem, tablice edukacyjne z informacjami dotyczącymi lokalnie występujących gatunków zwierząt a także stanowisko dla bociana ..."

"Koszt zadania to kwota ponad 42 tysiące złotych, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to blisko 29 tysięcy złotych ..."

"- Pomimo kłopotów z nierzetelnym wykonawcą oraz pojawiających się negatywnych opinii na temat funkcjonalności tego obiektu nasilonych trwaniem kampanii wyborczej, uważam, że spełnia on z powodzeniem zaplanowane funkcje. Odbywa się na nim wiele uroczystości gminnych - dodaje burmistrz Żelechowa."

"- Gmina planuje wykonanie w niedługim czasie kolejnych prac, aby kompleks jeszcze lepiej służył mieszkańcom jako obiekt rekreacyjny. Niedługo rozpoczniemy montaż placu zabaw dla dzieci, a także modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Chłopickiego. Zadanie to będzie polegało na wymianie starych lamp i przestawieniu słupów trakcji elektrycznej bliżej jezdni. Planujemy także wykonanie oświetlenia na samym obiekcie praz zamontowania monitoringu - mówi Mirosława Miszkurka, burmistrz Żelechowa."