Zarząd

Woźniak
Leszek
Brych
Andrzej
Deja
Robert
Frankowski
Grzegorz
Małek
Mariusz
Mazurek
Paweł
Miszkurka
Tomasz
Zowczak
Łukasz
Komisja rewizyjna
Jaśkiewicz
Grzegorz
Soćko
Sławomir
Zawadzki
Mariusz