Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie z dnia 2021.06.24

Marcin Sągol

W dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie w trakcie którego podjęte zostały między innymi uchwały o zmianach w składzie Zarządu Klubu.

Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie zgromadziło na sali około 80 osób z czego uprawnionych do głosowania było 64. Jest to warte podkreślenia ponieważ w ostatnich latach nigdy tego typu zebrania nie budziły takiego zainteresowania.

Na przewodniczącego zgłoszony został Pan Grzegorz Kapczyński, którego kandydatura została przyjęta większością głosów. Sekretarzem została wybrana Pani Anna Dobrzyńska, zaproponowana przez przewodniczącego. W skład komisji skrutacyjnej weszli Pani Renata Rosłaniec (członek komisji) oraz Panowie Grzegorz Gardziński (przewodniczący) i Patryk Owczarczyk (sekretarz).

Pierwszą uchwałą jaka została podjęta przez walne zgromadzenie była decyzja o tym, że dalsze głosowania będą odbywały się w formie niejawnej.

Przed przystąpieniem do głosowań głos zabrał jeszcze przewodniczący zebrania Pan Grzegorz Kapczyński oraz w trakcie dyskusji Pan Robert Barański i kilka innych osób. Wystąpienia były momentami bardzo emocjonalne podobnie zresztą jak większa część dzisiejszego zebrania.

Kolejną uchwałą nad którą głosowali uczestniczy walnego zebrania było podjęcie decyzji o dokonaniu zmian w składzie Zarządu Klubu, tj. odwołanie członków zarządu Panów Roberta Barańskiego i Tomasza Gugały. Zdecydowaną większością głosów uchwała została przyjęta.

W kolejnym głosowaniu - podobnie zdecydowaną większością głosów - przyjęta została uchwała o powołaniu na nowych członków zarządu Panów Pawła Mazurka oraz Łukasza Beczka. Podjęto też uchwałę o zmianie w statucie Klubu.

Podczas zebrania głos zabrali także przedstawiciele środowiska kibicowskiego, którzy zwrócili uwagę na konieczność podjęcia decyzji o tym jakim herbem oficjalnie powinien posługiwać się Klub i temat ten będzie omawiany z zarządem.

Niebawem podjęte zostaną też decyzje o podpisaniu nowych umów z trenerami poszczególnych drużyn. Dotychczasowe umowy obowiązują do 30 czerwca 2021 roku.